"Türkiye’de 2 Milyar Dolarlık Çin Yatırımının Yeterli Olmadığını Düşünüyoruz" - Gürsel BARAN

Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu açılış konuşmalarında ATO Başkanı Gürsel Baran "Türkiye’de 2 Milyar Dolarlık Çin Yatırımının Yeterli Olmadığını Düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye’de 2 Milyar Dolarlık Çin Yatırımının Yeterli Olmadığını Düşünüyoruz" - Gürsel BARAN

Çin’in Türkiye’nin uzak Asya’daki en büyük, dünyada ise üçüncü ticari partneri olduğunu hatırlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye olarak Çin ile daha yüksek ticaret hacimli, daha kaliteli ve daha yüksek katma değerli ekonomik iş birlikleri tesis etmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin Çin ile 2001 yılında 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 2020 yılının sonunda 26 milyar dolara çıktığını anımsatan Baran, şöyle devam etti:

“Çin’e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak ikili ticaretimizi sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Çin’in ülkemize yaptığı doğrudan yatırımları toplamda 2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımların sektörel dağılımları; enerji, altyapı, lojistik, madencilik, finans, telekomünikasyon ve hayvancılık alanlarıdır. Çin’in dünya çapındaki doğrudan yatırımları dikkate alındığında Türkiye’deki 2 milyar dolarlık yatırımın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye, Çinli global şirketler için bölgesel merkez olma potansiyeline sahip bir ülkedir.”