MÜSİAD, Tüm Dünya Ülkeleri ve Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesinde Önemli Bir Misyon Üstleniyor

MÜSİAD, Tüm Dünya Ülkeleri ve Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesinde Önemli Bir Misyon Üstleniyor
  • MÜSİAD, yalnızca ticari ilişkileri ileriye taşımakla kalmayıp ticaret diplomasisi ile sosyokültürel ilişkilerin gelişmesi noktasında da önemli bir rol üstleniyor.
  • Çin Halk Cumhuriyeti’yle daha dengeli bir ticaret yapabilmemiz adına, ihracatta yüksek katma değerli ürünlere ağırlık vermemizi elzem görüyoruz.

 

MÜSİAD(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mahmut Asmalı

 

Bize kısaca MÜSİAD'ı tanıtır mısınız?

32 yıl önce bir grup erdemli iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışında 12.500’ü aşan üyesi ile 60.000 işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1.800.000 kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 83 irtibat noktası bulunan, yurt dışında 81 farklı ülkede toplamda 164 nokta ile hizmet veren, üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur. MÜSİAD, üyeleri, paydaş kuruluşları ve sahip olduğu teşkilatıyla tüm dünya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirmesinde önemli bir misyon üstleniyor. Bu misyona uygun olarak MÜSİAD, farklı ülkelerdeki resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve ticaret odalarıyla faaliyetler gerçekleştirmekte, âdeta fahri ticaret müşavirlikleri gibi çalışarak Türk iş dünyasına büyük katkı sağlamaktadır. MÜSİAD, yalnızca ticari ilişkileri ileriye taşımakla kalmayıp ticaret diplomasisi ile sosyokültürel ilişkilerin gelişmesi noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Bugün kadın ve gençlik yapılanmalarımız dahil binlerce üyemizle ticaret ve gönül köprüleri kuruyoruz. Gelecekte de bu anlayışla iş birliği geliştirmeyi sürdürecek, yalnız ülkemiz ve milletimiz değil, tüm insanlık için faydalı projeler geliştirmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.

MÜSİAD’ın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini paylaşır mısınız?

Görevi devraldığımız Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koymuştuk. Bu plan çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve MENA Bölgesi İşadamları İrtibat Ofisi’ni kuracağımızı ifade etmiştik, iç ve dış ticarette doğru ve etkili bir çalışma anlayışını hayata geçirecek bu çalışmaları hemen başlattık. Bu çalışmalar ile; yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim sahalarının geliştirilmesine ilişkin raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedefliyoruz. Yine bu birimler ile MENA bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda mikro ihracata yönelik altyapı çalışmalarımızı, üyelerimize maksimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde güncellemekteyiz. Strateji planımızın diğer bir ayağı ise ticari diplomasiye yönelik adımları kapsıyor. Çorum, Kayseri ve Samsun'da gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarında Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla buluşturduk. Başta büyükelçiler olmak üzere, ülkemizdeki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek başlattığımız projenin, bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlamasını ön görüyoruz. Söz konusu çalışmayla bölgedeki girişimci, sanayici ve yatırımcılarımızın dış ticarete yönelik doğrudan temas imkânı bulması ve yeni ticaret kapıları aralaması bu ön görümüzü destekliyor. Gerek MÜSİAD heyetimizin Çin Büyükelçiliğine ziyareti, gerekse Çinli yetkililerin MÜSİAD Genel Merkezimize sağladığı ziyaretlerde Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı gündeme geldi. İlerleyen dönemde Çin Büyükelçimizi ve misyon temsilcilerini Anadolu'daki iş insanlarımızla da bir araya getirmeyi arzu ediyoruz.

Yeni dönemde açıkladığımız İklim Manifestosu, Enerji Stratejisi ve Tarım Stratejisi ile iklim, enerji, tarımsal kalkınma alanlarında güçlü bir dönüşümün merkezinde konumlanıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Gücü Ödülleri de üretici, sanayici ve girişimcilerimizi destekleyen ve teşvik eden bir çalışma olarak öne çıkıyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesi, Uluslararası Genç İş adamları Kongresi, Uluslararası İş Forumu gibi birçok etkinlik beraberindeki fırsatlarla ticari köprülerin oluşmasına destek veriyor, girişimcilerin ve gençlerin önünü açıyor. Bizler MÜSİAD'lı iş insanları olarak Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve gençlerimize güveniyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde gençlik yapılanmalarımıza dahil olup farklı sektörlerde bilgi sahibi olan, kendini geliştiren ve burada edindiği birikim ile güçlenen kardeşlerimizin, bugünün dünyasında iz bırakan işlere imza atması da bu güvenimizin ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Şunu da özellikle belirtmek isterim, bugünün genç girişimci neferleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek en önemli etken. Bu nedenle MÜSİAD'ımızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye ticari ilişkilerini değerlendirir misiniz? Çin'e ihracatı artırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Geleneksel olarak Türkiye’nin en büyük dış ticaret pazarlarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti, 2021 yılında en çok ithalat yaptığımız ülkeler içerisinde 1’inci sıradaydı. Bu dönemde önceki yıla göre neredeyse %40 oranında artış kaydederek 32,2 milyar dolara yükselen Çin’den ithalatımız, söz konusu ticarete konu olan ham maddelerin ülke içerisinde üretime verdiği katkılar vasıtasıyla, Türkiye’nin pozitif büyüme performansında da önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, aynı dönemde önceki yıla göre %30’a yakın artış kaydetmesine rağmen 3,7 milyar dolar civarında gerçekleşen Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracatımızın, potansiyelimizin oldukça altında seyrettiğini görüyoruz. Nitekim ithalatımızda ilk sırada yer alan Çin, en çok ihracat yaptığımız ülkeler içerisinde 17’nci sırada yer almaktadır. Bu bağlamda; her ne kadar ikili ticaretimiz 2021’de rekor kırarak 36,0 milyar dolara yükselse de Çin Halk Cumhuriyeti ile daha dengeli bir ticaret yapabilmemiz adına, ihracatta yüksek katma değerli ürünlere ağırlık vermemizi elzem görüyoruz.

Sizce dünya ticareti, savaş ve salgına rağmen bir ivme kazanır mı? Kazanırsa nasıl bir süreç ön görüyorsunuz?

2021 yılı küresel ticaret için Covid-19 sonrası toparlanma yılı olmuştu. Mal ve hizmet hareketliliğiyle birlikte tedarik zincirlerinde gözlenen normalleşme, bu dönemde küresel ticaret hacminin önceki yıla göre %25,3 artış kaydetmesiyle sonuçlanmıştı. Söz konusu toparlanmaya karşın hâlâ 2019’da yakaladığı seviyenin altında seyreden küresel ticaret hacmi, Covid-19 krizi sonrasında bu kez de Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ciddi bir risk altında girmiş oldu. Yalnızca savaş değil; küresel enflasyondaki yükseliş ve küresel enerji fiyatlarının oluşturduğu baskının yanı sıra ABD, Avro Bölgesi ve İngiltere gibi öncü ülkelerin faiz artırım süreçleri de küresel ticareti baskılamaktadır. Olağanüstü bir şekilde yükselen lojistik maliyetleri de dış ticaret süreçlerini akamete uğratan bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda küresel büyüme beklentilerinin düşüş kaydettiği 2022 yılında küresel ticaretin de sene başındaki tahminlerin altında kalması şaşırtıcı olmayacaktır.

MÜSİAD 2022 yılını Yatırım Yılı ilan etti. Bu çerçevede neler yapıldı, çalışmalarınızı paylaşır mısınız?

MÜSİAD olarak, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 2022'yi "Yatırım Yılı" ilan ettik. İnşa edilen değerler zinciri içerisinde ülke ekonomimize katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek adımların başında ise Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiğimizi açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20'yi aşan ilimizde 40 farklı lokasyonda gerçekleştirilen yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefledik. Bu kapsamda ilk etapta 25 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketi ülkemizin geleceğine güç katacak. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’nin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk ve tek Cağ Kebap Üretim Tesisi'de bu yatırımların güzel bir örneği. MÜSİAD Erzurum üyelerimizin girişimleri ile hayata geçirilen bu proje bölge ekonomisine de ciddi katkı sunacak. Benzer projeler ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilmeye devam edilecek. Çünkü biz bu ülkeye inanıyoruz.

 

MÜSİAD EXPO 2022’de bizleri neler bekliyor?

Bildiğiniz üzere MÜSİAD EXPO, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine farklı bir ticaret anlayışıyla iş insanlarımızı dünyanın her yerinden yatırımcı ve sanayicilerle bir araya getirecek. 2020 yılında pandemiye rağmen büyük bir başarıya imza atan bu fuar, sunduğu fırsatlar ile iş dünyasının lokomotif organizasyonlarından biri. Nitekim %90’ları aşan memnuniyet oranı da bu söylemi destekler nitelikte. 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek ticaret fuarımızda ikili görüşmeler, Uluslararası İş Forumu, ülke pavilyonları ve birçok etkinlik iş dünyasının nabzını tutacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum, kapılarımız uluslararası yatırımcılara sonuna kadar açık. Gelen talepler doğrultusunda doğrudan hedef kitleye erişim imkânı sunan MÜSİAD EXPO'da bu yıl Çin'den de geniş bir katılım ön görüyoruz. Dolayısıyla, burada yapılacak görüşmeler gelecekte ticaret rakamlarımızın istediğimiz seviyelere ve daha da yukarılara çıkmasına itici güç oluşturacaktır. Aynı zamanda küresel ticaretin merkezi İstanbul, kıtaları birleştirecek bu büyük organizasyonla değerine değer katacak.