ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LİU SHAOBİN: TÜRKİYE ART ARDA CIIE’YE BEŞİNCİ KEZ KATILACAK

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LİU SHAOBİN: TÜRKİYE ART ARDA CIIE’YE BEŞİNCİ KEZ KATILACAK
  1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenecektir. CIIE,Devlet Başkanımız Sayın Xİ Jinping tarafından bizzat planlanan, önerilen, duyurulan ve desteklenen önemli bir dışa açılma adımıdır; Çin'in açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmek ve ekonomik küreselleşmeyi desteklemek için uyguladığı somut bir girişimdir: "İnsanlığın ortak kader topluluğu kavramının ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin canlı bir uygulamasıdır.

 

 

 

Mevcut küresel salgının yayılmaya devam ettiği ekonomik toparlanmadaki yavaşlamanın ve jeopolitik gerginliklerin yaşandığı bir konjonktüre rağmen, 5.CIIE planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir. Bu da Çin Hükümeti’nin salgını önleme ve kontrol politikası sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordineli olarak sağlamak konusundaki güçlü yeteneğini göstermektedir. Aynı zamanda Çin ekonomisinin, güçlü direncini ve büyük pazarının muazzam çekiciliğini de gözler önüne sermektedir.

 

2018 yılından bu yana, CIIE dört yıl üst üste başarıyla gerçekleştirilmiştir. Fuarın niteliği sürekli yükseltilirken, uluslararası alanda daha da yaygınlaştırılmaktadır. CIIE, uluslararası ölçekte satın alma, yatırım teşviki, kültürel değişim ve dışa açılma ve iş birliği için dört ana platform işlevi görmektedir. Dünyanın en büyük gelişen pazarı Çin’i küresel bir fırsata dönüştürmekte ve Çin ile dünya ülkeleri arasında pazarlar arasındaki bağlantıyı, sektörlerin entegrasyonunu, inavasyon teşvikini ve kurallara bağlılığını desteklemektedir. Bugüne dek, her sene düzenlenen CIIE dünya çapında 120’den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 3.000 firma çekmektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketi ve sektör liderleri işletmelerinin %80’den fazlası fuara tekrar kayıt yaptırmıştır. Fuara temsili yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni hizmetler ile dünyanın ilk beş tahıl firması, ilk on otomobil şirketi, ilk on endüstriyel elektrik şirketi, ilk on kozmetik markası ve ilk on tıbbi cihaz şirketi katılmıştır. Aynı zamanda düzenlenen büyük ölçekli ticaret ve yatırım iş ortağı bulma konferansı ile sergilenen ürünlerin mallara, katılımcıların ise yatırımcı olmasına imkân sağlamaktadır. Fuarda gerçekleştirilen binlerce ticari iş birliği ve yatırım niyet mektubu başarılı bir şekilde imzalanmıştır.

 

“Yeni çağda, ortak geleceği paylaşmak”

 

“Yeni çağda, ortak geleceği paylaşmak” temasına bağlı kalan 5.CIIE; Ulusal Kapsamlı Fuar, Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu ve Kurumsal İş Fuarı aracılığıyla katılımcı ülkelerin yatırım ortamının, avantajlı endüstrilerinin, turizm ve kültürünün, ayrıca Çin ile ekonomik ve ticari iş birliğinin verimli sonuçlarını göstermektedir. 5. CIIE’de sektörlere göre ayrılan; otomobil, gıda ve tarım ürünleri, teknik ekipman, tüketim malları, tıbbi ekipman-sağlık ürünleri ve hizmet ticareti olmak üzere altı ana fuar alanından oluşacaktır. İlgili sektörden gelen hükümet yetkilileri, işletmeler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki profesyonel uzmanlar fuarı ziyaret etmeye ve satın alma müzakerelerine katılmaya davet edilmektedir. Yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçilerin ve katılımcı firmaların önceden bağlantı kurmasına yardımcı olmak için fuar alanlarına göre arz ve talep oluşturma ve diğer faaliyetleri düzenlemektedir. Katılımcıların bir araya gelmek istedikleri  ziyaretçiler ile daha fazla iletişim kurabilmesi ve daha fazla iş birliği görüşmelerine gerçekleştirmelerine destek olmak adına fuarın etkinliğini geliştirmek için çaba gösterilmektedir. 5. CIIE’nin çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Kurumsal iş fuarının sözleşmeli alanı, planlanan alanın %75’ini aşmış, dünyanın 500 şirketi ve sektör liderlerinden katılımcı firma sayısı 250’yi geçmiştir. 5.CIIE için profesyonel ziyaretçilerden gelen kayıtlar ve destekleyici faaliyetler için başvurular resmi olarak başlatılmıştır. Kültürel değişim faaliyetleri ve sahada servis garantisi gibi diğer çalışmalar da planladığı gibi ilerlemektedir.

 

Çin, katılımcı Türk firmalarına destek ve kolaylıklar sağlamaya devam edecektir

 

İlk CIIE itibarıyla, yüze yakın önde gelen Türk firmaları aktif şekilde fuara katılarak, CIIE aracılığıyla Çin’e 500 milyon ABD doları üzerinde ihracat yapmıştır. Bu yıl, Türkiye art arda CIIE’ye beşinci kez katılacak,CIIE’nin Ulusal Sergi aracılığıyla “Romantik Türkiye”nin çekiciliğini gösterirken Kurumsal İş Fuarı aracılığıyla Türkiye’nin kaliteli ürünlerini ve üst düzey hizmetlerini de gösterecektir. İnanıyorum ki, Türk katılımcı firmaları 5.CIIE’de Çin’e ihracat konusunda tekrar seçkin bir performans sergileyecektir. Çin, katılımcı Türk firmalarına destek ve kolaylıklar sağlamaya devam edecektir. Bu firmalar, fuar süresinde satılan bazı ürünlerin gümrük vergisi, ithalat katma değer  vergisi, ve tüketim vergisinden muaf tutulacaktır. Katılımcı firmaların stant kurması için (300 yuan/metrekare) maddi destek sağlanacaktır.  Katılımcı firmaların CIIE’ne katılması için Çin’e vize işlemlerini kolaylaştırma önlemleri sağlanacaktır.

 

 

Çin, Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır ve iki devlet başkanının ortak liderliğinde iki ülkenin stratejik iş birliği derinleşmeye devam etmektedir. Özellikle COVİD-19 salgınıyla mücadelede birbirine yardım ederek zorlukları birlikte aşmıştır. Aşı ve ilaç konusunda göstermiş oldukları iş birliği iki ülke arasındaki somut iş birliğinin yeni bir vurgusu haline gelmiştir. Artık Çin-Avrupa trenleri düzenli olarak çalışmakta, bilgi endüstrisi ve yeni enerji projeleri istikrarlı olarak ilerlemektedir. Ayrıca “Kuşak ve Yol”girişimi ve “Orta Koridor” planının uyumlaştırılmasında verimli sonuçlar elde edilmektedir. Salgın öncesinde Türkiye’ye özgü olan bazı tarım ürünleri büyük miktarda Çin’e ihraç edilmiştir. 2018’den 2021’e kadar Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 100 milyar doları aşarak 109,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2021’de Türkiye’nin Çin’e ihracatı bir önceki yıla göre %35.1 gibi büyük bir artışla 5,04  milyar dolara ulaşmıştır. Bunun nedeni hem Çin ve Türkiye’nin COVİD-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelesi ve üretime yeniden başlamasından, hem de Çin’in CIIE gibi büyük somut girişimler yoluyla Türkiye ile ikili ticaret yapısını devamlı olarak iyileştirmesi ve Türkiye’den ithalatı arttırma yönündeki aralıksız çabalarından kaynaklanmaktadır.

 

1,4 milyar nüfusu ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuyla dünya çapında potansiyeli en yüksek mega pazarı olan Çin’in önümüzdeki 10 yıl içinde ithalat değerinin 22 trilyon doları geçmesi beklenmektedir. Çin, seçkin Türk firmalarını içtenlikle davet etmektedir. 5.CIIE aracılığıyla kaliteli ürün ve hizmetlerin Çin’deki yüz binlerce haneye ulaştırılması teşvik edilmektedir. Çin ile Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği ve daha açık küresel iş birliği için pozitif enerjilerimizi birleştirelim.