Antalya Denizaşırı ve Etnik Çinli Federasyonu Sempozyumu

Büyükelçi LİU Shaobin, 2. Antalya Diplomatik Forumu'na katılırken Antalya Denizaşırı ve Etnik Çinli Federasyonu'nun temsilcilerini ziyaret etmek için özel bir gezi yaptı ve bir sempozyum düzenledi.

Antalya Denizaşırı ve Etnik Çinli Federasyonu Sempozyumu

Büyükelçi LİU Shaobin, 2. Antalya Diplomatik Forumu'na katılırken Antalya Denizaşırı ve Etnik Çinli Federasyonu'nun temsilcilerini ziyaret etmek için özel bir gezi yaptı ve bir sempozyum düzenledi.

Federasyon Başkanı Mayinur'un Federasyonun temel durumu ve çalışma planına ilişkin tanıtımını dinleyen Büyükelçi LİU Shaobin, Antalya Denizaşırı ve Etnik Çinli Federasyonu'nun iki yıl önceki kuruluşundan bu yana hızla büyüdüğünü ve yerel denizaşırı ve etnik Çinlilerin gücünü etkin bir şekilde topladığını,  yerel denizaşırı ve etnik Çinlilerin birleşmesine öncülük ettiğini, salgınla mücadele etmek ve zorlukları birlikte aştığını, Çin ve Türkiye arasında dostane sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesine olumlu katkılar sağladığını belirtti.  Federasyonun aktif bir rol oynaması, Antalya'daki denizaşırı ve etnik Çinlileri bir araya getirmesi ve ülkesini ve memleketini sevmesi, birliği ve sevgisi, birbirine yardım etmesi, kendinden emin ve kendini geliştirmesi, kurallara uymaya devam etmesi, ana vatanın inşasına ve Çin-Türkiye dostluğuna her geçen gün daha fazla katkıda bulunması umulmaktadır.

Başkan Mayinur ve çeşitli federasyon temsilcileri, Antalya'da bulunan çok sayıda denizaşırı ve etnik Çinli'ye gösterdikleri ilgi ve özen için Büyükelçiliğe teşekkür ederek, Büyükelçiliğin rehberliğinde birlik olmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya devam edeceklerini, Federasyonun sürekli gelişmesini ve büyümesini teşvik edeceğini, aynı zamanda, kişisel kariyeri ulusal kalkınma ile yakından entegre edeceğini, anavatanın inşasına ve Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Büyükelçi LİU Shaobin ayrıca temsilcilerin yerel denizaşırı ve etnik Çinlilerin iş ve yaşamdaki zorluklarını ve taleplerini tanıtmalarını dinledi ve onlara tek tek cevap verdi.